Przewiń do treści

Grupa przyjazna środowisku

[UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]Kluczowe liczby

 • < 0 W

  energia zużywana przez dekodery Cyfrowego Polsatu w trybie czuwania

 • 0 ton

  zużytego sprzętu elektronicznego przekazał Polkomtel do odzysku w 2017 roku

 • 0 ton

  odpadów zostało przekazanych do recyklingu w 2017 roku przez Cyfrowy Polsat

 • 0 tony

  nośników danych przekazała w 2017 roku do recyklingu Telewizja Polsat

Kontrolujemy nasz wpływ na środowisko

W Grupie Cyfrowy Polsat pamiętamy o naszym wpływie na środowisko. Kontrolujemy zużycie surowców i oszczędzamy energię elektryczną. Skutecznie zarządzamy odpadami i wszędzie, gdzie to możliwe przekazujemy je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. Badamy również wpływ naszych urządzeń nadawczych na otoczenie.

Regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi.

Zobacz więcej

Odpady i recykling

Staramy się, aby jak najwięcej zużytego sprzętu trafiło do recyklingu. To nie tylko sposób na redukcję śmieci, ale przede wszystkim metoda na zmniejszenie negatywnego oddziaływania środowiskowego.

 • Ustawowe obowiązki recyklingu, odzysku oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, w Polkomtelu realizujemy dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami odzysku.
 • W Cyfrowym Polsacie stale współpracujemy z firmami odbierającymi i przetwarzającymi wszystkie rodzaje odpadów powstających w przedsiębiorstwie.

Zużycie energii

Oszczędność energii to jeden z najważniejszych priorytetów ekologicznych Grupy. Zdajemy sobie sprawę nie tylko z negatywnego wpływu na środowisko marnotrawionej energii elektrycznej, ale również z potencjalnych korzyści finansowych, możliwych do osiągnięcia dzięki oszczędnej polityce energetycznej. Nie lekceważmy drobnych z pozoru działań – w skali naszej organizacji i liczby pracujących osób, przekłada się to na realne zmniejszenie wpływu środowiskowego.

Zobacz więcej

Zużycie surowców

Wszędzie, gdzie to możliwe modernizujemy naszą infrastrukturę, a starsze rozwiązania zastępujemy nowoczesnymi, przyjaznymi dla przyrody rozwiązaniami. Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o środowisko oraz wygodę klientów uruchomiliśmy ekousługi.

Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie

[GRI 413-2]Dla każdej naszej stacji przed uruchomieniem zawsze uzyskujemy wymagane polskim prawem zezwolenia, również te określające normy w zakresie oddziaływania na otoczenie. Krajowe regulacje wciąż należą do jednych z najostrzejszych w Europie, a nasze anteny są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Obecna rekomendacja polega na obowiązku wykonania pomiarów w większej liczbie punktów pomiarowych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi przebywających w otoczeniu stacji bazowej.

Zobacz więcej