[UoR - model biznesowy]

Kontekst branżowy i model biznesowy GK CP | Telewizja, telefon, Internet – szybko, wszędzie i nowocześnie

Kim jesteśmy?

[GRI 102-2]

Jesteśmy liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Świadczymy usługi zintegrowane, m.in. w ramach programu smartDOM, który kierujemy do całej rodziny. Działamy również na międzyoperatorskim rynku telekomunikacyjnym, telewizyjnym i reklamowym, oferując szereg usług hurtowych.
Prowadzimy działalność w dwóch segmentach biznesowych – usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (dostarczając usługi telewizji cyfrowej, szerokopasmowego Internetu, telefonii komórkowej i rozrywki online) oraz segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej (kanał główny POLSAT i stacje tematyczne).

Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.

Dobra organizacja

[GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-18]

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. działa w Polsce i ma swoją siedzibę w Warszawie. Od maja 2008 roku nasze akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod względem kapitalizacji, która na koniec 2017 roku wyniosła 15,9 mld zł, Cyfrowy Polsat jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na GPW oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Status spółki publicznej obliguje do spełniania najwyższych standardów w zakresie zarządzania. Dlatego też naszym celem jest kierowanie spółką w sposób przejrzysty, przewidywalny i skoncentrowany na tworzeniu wartości. Sprzyja to budowaniu zaufania wśród naszych krajowych i zagranicznych inwestorów, rynków finansowych, naszych klientów i partnerów biznesowych, a także pracowników Grupy.

 

[GRI 405-1]

Zarząd Spółki liczy siedmiu członków

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania
na obecną kadencję
Rok upływu kadencji
Tobias Solorz Prezes Zarządu  2014  2016  2019
Dariusz Działkowski Członek Zarządu  2007  2016  2019
Tomasz Gillner-Gorywoda Członek Zarządu  2014  2016  2019
Aneta Jaskólska Członek Zarządu  2010  2016  2019
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu  2016  2016  2019
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu  2016  2016  2019
Maciej Stec Członek Zarządu  2014  2016  2019

 

Biogramy członków zarządu dostępne są na stronie korporacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat.

WRÓĆ Wróć do początku strony