[UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]

Kluczowe fakty i liczby

Podstawą sukcesu Grupy Cyfrowy Polsat są nie tylko nadajniki, studia telewizyjne, częstotliwości czy koncesje, ale przede wszystkim grupa ponad pięciu tysięcy pracowników, którzy, obsługując 5,8 mln klientów każdego dnia, troszczą się o jakość 16,5 mln świadczonych przez nas usług. To im zawdzięczamy naszą pozycję na rynku, renomę i fakt, że każdego roku z usług spółek Grupy chce korzystać coraz więcej Polaków.

Dbamy o atrakcyjne warunki pracy i dodatkowe benefity, czym zapewniamy organizacji najlepszych pracowników. Zależy nam, by nasza Grupa była dobrym i przyjaznym miejscem pracy, dlatego konsekwentnie dbamy o transfer wiedzy i przepływ dobrych praktyk z obszaru HR pomiędzy spółkami. Cieszymy się, że przyciągamy świetnych pracowników, ale jeszcze większej satysfakcji dostarcza fakt, że zostają z nami na wiele lat.

Nasi pracownicy

 •   4 802

  liczba pracowników Grupy Cyfrowy Polsat w przeliczeniu na etaty

 •   4 017

  liczba pracowników trzech największych spółek Grupy Cyfrowy Polsat, z czego:

 •   38 %

  stanowią kobiety

 •   62 %

  to mężczyźni

 •   ponad 60 %

  posiada wykształcenie wyższe

 •   2 518

  liczba pracowników Polkomtel

 •   789

  liczba pracowników Cyfrowego Polsatu

 •   710

  liczba pracowników TV Polsat

 •   ok. 9 %

  wskaźnik fluktuacji

 •   81

  liczba staży i praktyk (w trzech największych spółkach Grupy)

 •   ok. 10

  średnia liczba lat przepracowanych przez naszą załogę w TV Polsat i Polkomtelu

 •   ok. 30

  średnia liczba godzin szkoleniowych w trzech największych spółkach Grupy

 •   prawie 93 %

  zatrudnienie na pełen etat

 • 9 średnia pracowników nieprodukcyjnych w 2017 r., pracownicy aktywni z wyłączeniem osób czasowo zdjętych z ewidencji (urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia pow.30 dni, urlopy bezpłatne pow. 30 dni

 • 10 stan na koniec 2017 r., FTE, pracownicy aktywni z wyłączeniem osób czasowo zdjętych z ewidencji (urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia pow.30dni, urlopy bezpłatne pow. 30 dni

 • 11 liczony jako średnia ważona fluktuacji w 2017 r. w trzech głównych spółkach Grupy

[GRI 102-8]

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć i czas zatrudnienia

Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
Liczba zatrudnionych na czas określony 10,8%
(114)
4,9%
(77)
191 18,7%
(52)
16,8%
(64)
116 54,6%
(111)
64,5%
(322)
 434 741
Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 89,2%
(941)
95,1%
(1 497)
2 438 81,3%
(226)
83,2%
(316)
542  45,4%
(93)
35,5%
(178)
270 3 250
Suma 1 055 1 574 2 629 278 380 658 204 500 704 3 991
Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
Liczba zatrudnionych na czas określony 10,9%
(104)
5,0%
(78)
182 9,4%
(34)
9,4%
(40)
75 55,7%
(118)
64,9%
(323)
441 698
Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 89,1%
(852)
95,0%
(1 484)
2 336 90,6%
(327)
90,6%
(387)
714  44,3%
(94)
35,1%
(175)
269 3 319
Suma 956 1 562 2 518 362 427 789 212 498 710 4 017

Różnice w strukturze zatrudniania pomiędzy spółkami wynikają ze specyfiki ich działalności, a co za tym idzie struktury zatrudnienia.

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu

Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
Pełny etat 92,4%
(975)
95,0%
(1 496)
2 471 79,1%
(220)
80,5%
(306)
526 97,6%
(199)
99,2%
(496)
695 3 692
Niepełny etat 7,6%
(80)
5,0%
(78)
158 20,9%
(58)
19,5%
(74)
132 2,4%
(5)
0,8%
(4)
9 299
Suma 1 055 1 574 2 629 278 380 658 204 500 704 3 991
Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
Pełny etat 93,2%
(891)
95,5%
(1 492)
2 383 84,5%
(306)
83,8%
(358)
664 97,3%
(206)
99,2%
(494)
700 3 747
Niepełny etat 6,8%
(65)
4,5%
(70)
135 15,5%
(56)
16,2%
(69)
125 2,7%
(6)
0,8%
(4)
10 270
Suma 956 1 562 2 518 362 427 789 212 498 710 4 017

 

WRÓĆ Wróć do początku strony