Przewiń do treści
[GRI 100-2, GRI 100-1]

Nasz biznes

Wywiad z Prezesem

Czym wyróżnia się Grupa Polsat?

Kluczową dla nas kwestią jest wysoka jakość i powszechna dostępność usług. Udowadniamy, że z tak samo atrakcyjnej oferty mogą korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy zainteresowań.

Jak definiuje Pan odpowiedzialność społeczną Grupy Polsat?

Nasze działania społecznie odpowiedzialne związane są przede wszystkim z trzema obszarami – troską o potrzeby klientów i widzów, zapewnieniem możliwości rozwoju pracownikom oraz misją społeczną, którą realizujemy w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom oraz promocji sportu.

 

[UoR - model biznesowy] Kontekst branżowy i model biznesowy

[GRI 102-2]

Kim jesteśmy?

Jesteśmy liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Świadczymy usługi zintegrowane, m.in. w ramach programu smartDOM, który kierujemy do całej rodziny. Działamy również na międzyoperatorskim rynku telekomunikacyjnym, telewizyjnym i reklamowym, oferując szereg usług hurtowych.

Zobacz więcej

[GRI 102-2] Co oferujemy klientom

Kluczowe obszary działalności

USŁUGI MULTIPLAY NADAWANIE I PRODUKCJA TELEWIZYJNA PŁATNA TELEWIZJA TELEKOMUNIKACJA GRUPA CYFROWY POLSAT TELEFONIA KOMÓRKOWA WIDEO ONLINE INTERNET SZEROKOPASMOWY ) ( ) ( ) ( PŁATNA TELEWIZJA ) ( TELEWIZJA POLSAT ) (
Zobacz więcej

Działamy strategicznie

Cel naszej strategii to trwały wzrost wartości Grupy Cyfrowego Polsatu dla jej akcjonariuszy. Osiągamy go poprzez:

 • Wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów
 • Wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza
 • Efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej
 • Efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi
Zobacz więcej

[GRI 102-15, GRI 102-11][UoR - Ryzyka i szanse] Szanse i ryzyka

Wykorzystujemy biznesowe szanse

 • Niskie nasycenie usługami zintegrowanymi, szczególnie na obszarach niskozurbanizowanych
 • Niski wskaźnik nasycenia polskiego rynku dostępu do stacjonarnego szerokopasmowego internetu - mobilna transmisja danych jest obecnie najszybciej rosnącym segmentem rynku
 • Rozwój rynku nowych technologii i urządzeń oraz wzrost dostępu do treści audiowizualnych i ich konsumpcji
 • Wzrost popularności smartfonów
 • Rozwój rynku reklamy w Polsce
 • Rosnące znaczenie kanałów tematycznych
Zobacz więcej

Zawsze odpowiedzialnie

Wierzymy, że podstawą działania powinien być dialog. Cieszymy się, że nasze starania zostają zauważone również przez niezależnych ekspertów. Traktujemy je jako potwierdzenie jakości wykonywanej przez nas na co dzień pracy, również w obszarze odpowiedzialności społecznej. W latach 2016-2017 zostaliśmy wyróżnieni wieloma nagrodami.

 • Cyfrowy Polsat wśród 20 laureatów rankingu IRiP oraz Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET Transparentna Spółka Roku
 • 2 miejsce Cyfrowego Polsatu w III edycji badania relacji inwestorskich w spółkach WIG 30, przygotowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów PARKIET oraz Izbę Domów Maklerskich
 • 2 miejsce Cyfrowego Polsatu w rankingu Pulsu Biznesu Giełdowa Spółka Roku w kat. Relacje z Inwestorami
Zobacz więcej