Zużycie energii

Oszczędność energii to jeden z najważniejszych priorytetów ekologicznych Grupy. Zdajemy sobie sprawę nie tylko z negatywnego wpływu na środowisko marnotrawionej energii elektrycznej, ale również z potencjalnych korzyści finansowych możliwych do osiągnięcia dzięki oszczędnej polityce energetycznej. Nie lekceważmy drobnych z pozoru działań, takich jak choćby tryb stand-by komputerów – w skali naszej organizacji i liczby pracujących osób, przekłada się to na realne zmniejszenie wpływu środowiskowego. Przykładem może być nasza polityka wprowadzona w Cyfrowym Polsacie, która zakłada gaszenie świateł w momencie opuszczania pomieszczenia, wyłączanie z gniazdek ładowarek po zakończeniu ładowania, racjonalne zużycie wody oraz rozważne korzystanie z klimatyzacji.

EKOZASADY PRACOWNIKÓW CYFROWEGO POLSATU
  1. Zachęcaj naszych klientów do korzystania z eko-faktury
  2. Zbieraj makulaturę, prowadź selekcję odpadów
  3. Drukuj tylko niezbędne dokumenty
  4. Promuj eko-postawę
  5. Gaś „czerwone lampki”
  6. Oszczędzaj energię
  7. Rozważnie korzystaj z klimatyzacji
  8. Podróżuj ekologicznie
  9. Korzystaj z eko-toreb i pojemników
  10. Graj w „zielone”
[GRI 302-4]

W Polkomtelu ekologiczne rozwiązania zostały wdrożone m.in. w stale rozwijających się systemach informatycznych. Nowoczesne rozwiązania związane z przechowywaniem danych w serwerowniach sieci Plus pozwalają na znaczące oszczędności w zużyciu prądu. Jednocześnie do modernizacji i rozbudowy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne – wysokosprawne prostowniki w naszych siłowniach telekomunikacyjnych czy montaż układów freecoolingowych na stacjach bazowych nie tylko zwiększają komfort klientów korzystania z sieci, ale również zmniejszają zużycie prądu i emisję dwutlenku węgla. W sumie 2016 i 2017 roku zaoszczędziliśmy w ten sposób 3 137 MWh energii. Dodatkowo w salonach sieci Plus oraz punktach partnerskich od wielu już lat do oświetlenia logotypu spółki używa się oświetlenia typu LED. Normą są również żarówki energooszczędne, automatyczne wyłączniki świateł, a w ostatnich latach flota samochodowa powiększyła się o samochody o niskiej emisji CO2.

[GRI 302-1]
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
Energia elektryczna [MWh] 159 309 10 414 4 401 174 124
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) [GJ] 5 812 13 867 5 274 24 953
Gaz ziemny [MWh]  0  0 239,2 239,2
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
Energia elektryczna [MWh] 159 562 10 524 4 444 174 530
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) [GJ] 7 326 15 471 5 274 28 071
Gaz ziemny [MWh]  0  11,0 254,0 254,0
WRÓĆ Wróć do początku strony