[UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]

Kluczowe liczby

Spełniamy wymogi Dyrektywy UE 2014/95 i te wynikające ze zmian wprowadzonych do Ustawy o Rachunkowości.
Działamy na wyjątkowo uregulowanym rynku – prowadząc naszą działalność musimy brać pod uwagę szereg ustaw krajowych, w tym regulacje telekomunikacyjne, prawo prasowe i z zakresu radiofonii i telewizji, prawo UE czy też regulacje rynku kapitałowego i dobre praktyki spółek giełdowych.

Spółki Grupy Cyfrowy Polsat należą do 10 branżowych organizacji.

  •   23

    interesariuszy zewnętrznych, reprezentujących 20 różnych podmiotów wzięło udział w sesji dialogowej

  •   43

    przedstawicieli kadry zarządzającej oraz liderów wybranych projektów zostało zaangażowanych w proces powstawania Raportu

  •   83

    pomysły dotyczące dobrych praktyk zostały zgłoszone podczas warsztatów z kadrą zarządzającą

WRÓĆ Wróć do początku strony