Bezpieczeństwo – DNA naszej działalności

"Cyfrowy Polsat bardzo dużo o nas wie. Zna nie tylko nasze ulubione kanały TV, ale również wie, do kogo dzwonimy, gdzie jesteśmy i na co patrzymy w Internecie. Warto byłoby napisać, jak te dane są chronione, jakie polityki firma ma w tym zakresie"

Uczestnik sesji dialogowej

Specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że każdego dnia pozyskujemy dużą liczbę wrażliwych danych. Aby każdemu z naszych klientów zapewnić pełne bezpieczeństwo związane z jego danymi, w spółkach Grupy Cyfrowy Polsat mamy Politykę Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Plan Rozwoju Systemów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Polityka określa fundamentalne zasady zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym natomiast Plan pokazuje, w jaki sposób chcemy mitygować spodziewane przez nas ryzyko. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego nie wystarczą nawet najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Ogromna odpowiedzialność w tym zakresie codziennie spoczywa również na naszych pracownikach i dlatego szkolimy pracowników w tym zakresie, przypominając o fundamentalnym znaczeniu przykładanym przez nas do kwestii bezpieczeństwa.

Respektujemy regulacje prawne

[GRI 416-2] Powodem do dumy jest dla nas fakt, że nie odnotowujemy żadnych przypadków zachowań niezgodnych z obowiązującymi regulacjami, zarówno w roku 2016, jak i 2017.

[GRI 418-1] W 2016 roku Polkomtel otrzymał 6 skarg od organów regulacyjnych dotyczących nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych klientów. W przypadku roku 2017 Polkomtel otrzymał już tylko 2 skargi od organów regulacyjnych dotyczących nieprawidłowości w procesie. 4 takie skargi otrzymał natomiast Cyfrowy Polsat. Opisane powyżej przypadki skarg klientów, po przeprowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowaniu administracyjnym i złożonych wyjaśnieniach, zostały oddalone.

W zakresie stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta w roku 2016 stwierdzono: 22 przypadki w Cyfrowym Polsacie oraz 11 w Polkomtelu. W roku 2017 ich liczba wyniosła odpowiednio 12 i 29.

Każda nowa usługa wprowadzana na rynek już na etapie projektowania jest poddawana analizie w kontekście bezpieczeństwa. Określane są kluczowe wymagania, a przed komercyjnym uruchomieniem wszystkie komponenty są weryfikowane.

Wczesne pozyskanie informacji o aktualnych cyberzagrożeniach jest obecnie kluczowe dla bezpieczeństwa danych naszych klientów i pracowników. Dlatego nasi przedstawiciele współpracują z różnymi grupami zajmujących się bezpieczeństwem, w tym z grupą zajmującą się bezpieczeństwem przy międzynarodowym stowarzyszeniu GSMA, Abuse Forum Polska – nieformalną grupą zrzeszającą największych polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców Internetu i inne podmioty także publiczne, a także z powołanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przy NASK – Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa.

W Grupie Cyfrowy Polsat mamy świadomość, że oferowane przez nas usługi mają wpływ na codzienne poczucie bezpieczeństwa milionów Polaków. Przykładem – oprócz współpracy ze służbami ratownictwa wodnego i górskiego – może być usługa „Gdzie Jest Bliski” pozwalająca na proste zlokalizowanie miejsca pobytu członków rodziny. Wystarczy SMS lub kliknięcie w aplikację, by system wysłał informację z danymi o położeniu lokalizowanej osoby oraz wyświetlił jej pozycję na cyfrowych mapach.

Aby zacząć lokalizować bliskich, wystarczy telefon komórkowy z aktywną kartą SIM. Nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania czy wprowadzać skomplikowanych ustawień w telefonie. Osoba lokalizująca – np. rodzic – aktywuje usługę i dodaje do niej numer telefonu bliskiego, który musi jedynie wyrazić zgodę na wysyłanie swojego położenia. W przypadku najmłodszych idealnym rozwiązaniem rozszerzającym usługę jest wodoszczelny zegarek, pełniący funkcję zarówno telefonu jaki i lokalizatora. Dziecko nie musi się martwić, że zgubi telefon, uszkodzi go, zamoczy lub zniszczy podczas zabawy, natomiast rodzic nie dość, że ma kontakt telefoniczny z dzieckiem i wie gdzie się ono znajduje, to ma również pewność, że w sytuacji zagrożenia dziecko wyśle za jego pomocą wiadomość SOS wraz z lokalizacją na mapie.

Gdzie_Jest_Bliski

WALKA Z PIRACTWEM

W Polsce skala piractwa jest znacząco wyższa niż na rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej czy świata, a koszty tego zjawiska są odczuwalne nie tylko przez twórców, lecz także Skarb Państwa i rynek pracy. Usługi nielegalnego dostępu do treści są przeważnie doskonale zorganizowane i realizowane w celu czerpania korzyści finansowych. Sektor takich usług urósł do skali przewyższającej legalne serwisy internetowe oferujące treści wideo w Polsce. Jak wynika z szacunków Deloitte, przez piractwo internetowe polska gospodarka traci ponad 3 mld zł rocznie. Jest to suma, za którą można by pokryć około 30% rocznych wydatków Skarbu Państwa na kulturę i media lub zakupić cztery bilety do kina dla każdego obywatela.

Według Anti-Piracy Protection w Polsce aż 72% nielegalnych serwisów czerpie zyski ze swojej działalności. Pochodzą one przede wszystkim z reklam albo są efektem stosowania modelu łączonego, czyli reklam i płatności pobieranych od użytkowników w zamian za dostęp do treści. Co piąty Polak regularnie korzysta z serwisów internetowych oferujących nielegalny dostęp do treści wideo. Stanowi to prawie 30% wszystkich Internautów i aż 94% osób szukających treści wideo w Internecie.

W Grupie Cyfrowy Polsat mamy świadomość, jak szkodliwe dla rozwoju polskiej gospodarki i kultury jest piractwo internetowe. Od lat aktywnie działamy w Stowarzyszeniu Sygnał zrzeszającym 21 firm z branży mediów i telekomunikacji. Efekty to m.in. ponad 300 szkoleń dla 20 tys. policjantów i prokuratorów oraz szereg kampanii edukacyjnych. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą też w pracach legislacyjnych nad regulacjami związanymi z ochroną praw autorskich.

W 2017 roku Sygnał zorganizował 24 szkolenia dla blisko 1100 policjantów Komend Wojewódzkich, prokuratorów Prokuratur Rejonowych oraz przyszłych funkcjonariuszy w Szkołach Policji w Szczytnie, Legionowie, Pile i Katowicach. Stowarzyszenie było także współorganizatorem kilku konferencji dla policjantów Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich i w Szkołach Policji dotyczących walki z kradzieżą sygnału telewizyjnego i technicznych aspektów przestępczości teleinformatycznej. W marcu 2017 roku Koalicja Antypiracka, którą współtworzy Stowarzyszenie Sygnał wraz ze ZPAV i BSA po raz kolejny wręczyła Złote Blachy – nagrody dla jednostek policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży własności intelektualnej. Wyróżniono wydziały dw. z cyberprzestępczością oraz wydziały dw. z przestępczością gospodarczą w Olsztynie i Radomiu oraz wydział dw. z cyberprzestępczością w Rzeszowie. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2017 roku członkowie Sygnału wspierali akcje policji, w wyniku których doszło do zatrzymań osób podejrzanych o nielegalne rozpowszechnianie treści wideo oraz kanałów płatnych, a także udostępnianie transmisji sportowych.

Kolejnym podjętym przez Sygnał działaniem w 2017 roku było zintensyfikowanie działań związanych ze strategią „follow the money”. Było to możliwe dzięki regularnemu monitoringowi nielegalnych portali internetowych, uwzględnieniu zagadnienia lokowania reklam w serwisach pirackich w standardzie pomiaru reklam online w Polsce, czyli narzędziu Gemius AdReal, działaniom mającym na celu odcinanie ich od źródeł finansowania, współpracy z pośrednikami płatności i rynkiem reklamowym. W 2017 roku Sygnał wzmocnił współpracę z wydawcami, agencjami reklamowymi i domami mediowymi, czego efektem było przekierowywanie budżetów reklamowych do portali działających z poszanowaniem prawa. Zintensyfikował również współpracę z pośrednikami i integratorami SMS Premium.

W 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w dziewięciu rodzimych i międzynarodowych konferencjach poświęconych kondycji rynku mediów, ochronie własności intelektualnej, bezpieczeństwu w Internecie, organizowanych m.in. przez PIKE, Stowarzyszenie Kreatywna Polska, PISF, Forum Zarządzania Internetem.

Stowarzyszenie współpracowało także przy opracowaniu raportu „Piractwo w internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Raport jest dostępny tu: http://kreatywnapolska.pl/aktualnosci-kreatywnej-polski/235-raport-piractwo-w-internecie-straty-dla-kultury-i-gospodarki.

Prezesem Stowarzyszenia Sygnał jest Teresa Wierzbowska, doradca zarządu Cyfrowego Polsatu ds. public affairs.

WRÓĆ Wróć do początku strony