Grupa Cyfrowy Polsat w 2017 roku

Rok 2017 był dla Grupy Cyfrowego Polsatu kolejnym pomyślnym rokiem, w którym z powodzeniem osiągnęliśmy założone kluczowe cele biznesowe. Konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą strategię, mającą na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku usług multiplay, między innymi poprzez rozszerzanie oferty usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz nowe akwizycje. Wzbogaciliśmy także portfolio oferowanych przez nas kanałów telewizyjnych, nabyliśmy prawa do atrakcyjnych transmisji sportowych i wdrożyliśmy zasadę Roam Like at Home (RLAH).

W 2017 roku Grupa konsekwentnie rozwijała swoją sieć telekomunikacyjną w oparciu o posiadane unikalne bloki częstotliwości, dzięki czemu w zasięgu naszej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE znalazł się prawie każdy Polak, a co drugi mógł korzystać z naszych usług oferowanych w technologii LTE-Advanced. Systematycznie pracujemy także nad refarmingiem posiadanych w ramach Grupy częstotliwości oraz agregacją pasma, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom wyższej jakości usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, charakteryzujące się prędkością transmisji sięgającą nawet 500 Mb/s.

W ubiegłym roku podjęliśmy strategiczną decyzję o nabyciu kontrolnego pakietu akcji Netii, a pierwszy etap transakcji, obejmujący nabycie ok. 32% akcji tej spółki, został zrealizowany w grudniu 2017 roku. Przejęcie pakietu kontrolnego w Netii jest w pełni zgodne ze strategią Grupy Cyfrowego Polsatu, zakładającą dostarczanie najatrakcyjniejszych produktów i usług dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii. Jest to potencjalne połączenie dwóch uzupełniających się biznesów oraz naturalny krok na drodze rozwoju Grupy Cyfrowego Polsatu – krok, który pozwoli Grupie na zaoferowanie nowych usług istniejącym i przyszłym klientom oraz dodanie nowych elementów do oferowanego przez Grupę pakietu usług multiplay.

Z kolei dzięki wdrożeniu przez Grupę regulacji unijnej Roam Like at Home nasi klienci przebywający na obszarze niemal całej Europy mogą od czerwca 2017 roku korzystać z naszych usług telekomunikacyjnych na identycznych warunkach jak w kraju bez ponoszenia dodatkowych opłat.

  •   Blisko 100 %

    pokrycie populacji LTE

  •   Ponad 50 %

    pokrycie populacji LTE Advanced

Rozszerzamy portfolio kanałów telewizyjnych i nabywamy atrakcyjne prawa sportowe

W 2017 roku Grupa rozszerzyła portfolio kanałów telewizyjnych o nowe stacje. Są to: ogólnotematyczny kanał naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsat, na którym nadajemy programy rozrywkowe, informacyjne, filmy, seriale i sport na żywo oraz o kanał tematyczny Polsat Doku HD, w którego ofercie znajduje się szeroki wybór najlepszych, premierowych światowych produkcji dokumentalnych o zróżnicowanej tematyce dla całej rodziny. Dodatkowo wzmocniliśmy pozycję rynkową Grupy w segmencie kanałów tematycznych, których znaczenie na polskim rynku telewizyjnym stale wzrasta, poprzez zakup pięciu stacji muzycznych – Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz nawiązanie współpracy ze stacjami Fokus TV i Nowa TV. Dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej oraz solidnym wynikom oglądalności nowe kanały stanowią atrakcyjne uzupełnienie naszej kompleksowej oferty programowej.

Jednym z założeń naszej misji niezmiennie pozostaje dostarczanie widzom najatrakcyjniejszych treści oraz najlepszej rozrywki. Mając to na uwadze, podjęliśmy decyzję o strategicznej inwestycji w wyłączne prawa do transmisji ponad 1000 meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA przez trzy kolejne lata (od 2018 do 2021 roku) dla wszystkich kanałów dystrybucji – m.in. telewizji, Internetu i urządzeń mobilnych. Pierwsze mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane przez kanały wchodzące w skład naszej Grupy Telewizji Polsat już we wrześniu 2018 roku. Co więcej, na mocy umowy zawartej z FIVB, kanały Telewizji Polsat przez najbliższych 7 lat będą transmitowały najważniejsze siatkarskie wydarzenia o randze międzynarodowej.

Dzięki inwestycjom w atrakcyjny kontent oraz ścisłą kontrolę kosztów utrzymujemy silną pozycję na polskim rynku nadawania i produkcji telewizyjnej. Szacujemy, że w 2017 roku zdobyliśmy 27,2% w wartym około 4,1 mld zł polskim rynku reklamy telewizyjnej. POLSAT, główny kanał Grupy, uzyskał 12,3% udziału w widowni w całej dobie, natomiast nasze kanały tematyczne miały 12,1% udziału w widowni.

Systematycznie rozwijamy ofertę usług multiplay dla domu i firmy

W 2017 roku konsekwentnie rozwijaliśmy naszą ofertę usług multiplay. Promujemy unikalne programy oszczędnościowe smartDOM i smartFIRMA, które pozwalają na korzystne łączenie nowoczesnych usług dla domu lub firmy. Nasza oferta usług zintegrowanych oparta jest o prosty i elastyczny mechanizm – wystarczy posiadać jedną usługę, żeby przy zakupie kolejnych produktów otrzymać od nas atrakcyjny rabat na cały okres trwania umowy. Nasi klienci mogą elastycznie łączyć produkty, takie jak telewizja satelitarna, Internet szerokopasmowy LTE, telefon, usługi bankowe i ubezpieczeniowe, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi z zakresu bezpieczeństwa domu i oszczędzać na każdej dodanej do pakietu usłudze.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY

Konsekwentna realizacja założeń strategicznych w 2017 roku znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach z działalności operacyjnej obu naszych segmentów.
Stabilna baza klientów kontraktowych

Zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi, skupiamy się na zwiększaniu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego. Posiadamy stabilną bazę klientów kontraktowych, która na koniec 2017 roku liczyła około 5,8 mln klientów.

Stabilny przyrost liczby usług kontraktowych

Na koniec 2017 roku zdecydowaną większość (83%) oferowanych przez nas usług stanowiły usługi kontraktowe. Ich liczba wzrosła o 3,2% r/r, do 13,7 mln. Zaobserwowaliśmy wzrost liczby wszystkich rodzajów usług świadczonych w modelu kontraktowym: płatnej telewizji – o 3,7% r/r do 4,9 mln, telefonii komórkowej – o 3% r/r do 6,9 mln oraz dostępu do szerokopasmowego Internetu – o 3% r/r do 1,8 mln. W 2017 roku na dynamikę wzrostu w tym segmencie znaczący wpływ miała rosnąca popularność usługi Multiroom, dynamicznie rosnąca sprzedaż płatnych propozycji typu OTT oraz skuteczna realizacja strategii dosprzedaży usług, odzwierciedlająca się w szybko rosnącej bazie użytkowników naszej telefonii mobilnej.

Na koniec 2017 roku, w modelu kontraktowym i przedpłaconym, świadczyliśmy łącznie ponad 16,5 mln usług.

Sukces strategii multiplay

Dążymy do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM. Nasza oferta usług łączonych cieszy się stałym zainteresowaniem i odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, co pozytywnie wpływa na poziom wskaźnika nasycenia RGU na jednego klienta, ARPU klienta kontraktowego oraz wskaźnik churn. Na koniec 2017 roku z naszej oferty zintegrowanej korzystało już ponad 1,5 mln klientów, którzy posiadali łącznie ponad 4,5 mln usług (RGU). Oznacza to, iż już 26% naszych klientów kontraktowych wybrało proponowaną przez nas ofertę usług łączonych.

Sukces strategii multiplay przekłada się na stabilne ARPU w segmencie usług kontraktowych, pomimo istotnego negatywnego wpływu wdrożenia regulacji Roam Like at Home, oraz na systematycznie rosnącą lojalność naszych klientów.

W 2017 roku średni przychód od jednego klienta kontraktowego naszej Grupy kształtował się na poziomie 89,0 zł, lekko rosnąc r/r. Wysoki poziom zadowolenia abonentów ze świadczonych przez nas usług został natomiast odzwierciedlony w bardzo niskim wskaźniku odpływu klientów. W 2017 roku odnotowaliśmy churn na poziomie zaledwie 8,8% w skali roku, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.

Zmiany na rynku prepaid

W 2017 roku polski rynek przedpłaconych usług telekomunikacyjnych pozostawał pod wpływem regulacji zewnętrznych. Zmniejszenie naszej bazy usług przedpłaconych o 15,3% związane było przede wszystkim z ustawowym obowiązkiem rejestracji od lipca 2016 roku nowo zakupionych kart przedpłaconych. Regulacja ta spowodowała obserwowany na całym rynku znaczący spadek nowych aktywacji, jak również wymogła na operatorach obowiązkowe wyłączenie od lutego 2017 roku tych kart, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane. Jednocześnie, w efekcie tej samej regulacji, w 2017 roku ARPU usług przedpłaconych wzrosło o 7% r/r, do poziomu 19,9 zł, co było pochodną m.in. wyczyszczenia bazy z kart przedpłaconych charakteryzujących się krótkoterminowym okresem użycia, a zatem niskim ARPU.

Rosnące ARPU na klienta kontraktowego (PLN)

87,3
2015
88,7
2016
89,0
2017

Systematycznie rosnąca baza klientów MultiPlay (MLN)

smartDOM_ Created with Sketch. 1,021
2015
1,306
2016
1,511
2017

NIski Churn

10,0%
2015
8,3%
2016
8,8%
2017

WYNIKI FINANSOWE GRUPY

Zwiększamy poziom całkowitych przychodów….

Przychody (mln PLN)

9 730
2016 (1)
9 829
2017
  • 1 Konsolidacja wyników Grupy Aero2 (dawniej Grupy Midas) od 29 lutego 2016 roku.

W 2017 roku nasze całkowite przychody wzrosły o 1% w ujęciu rocznym do ponad 9,8 mld zł pod wpływem rosnących przychodów ze sprzedaży sprzętu, przychodów hurtowych oraz pozostałych przychodów ze sprzedaży, co zostało częściowo zniwelowane niższymi przychodami od klientów detalicznych.

Rosnące o 24% w ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży sprzętu to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu telekomunikacyjnego dla naszych klientów. Z kolei wyższe przychody z tytułu połączeń międzyoperatorskich (interconnect) oraz przychody z reklamy i sponsoringu, zrealizowane na naszych kanałach tematycznych i antenie głównej, przełożyły się w 2017 roku na wzrost przychodów hurtowych o 3% r/r. Pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 91%, m.in. w związku z rosnącymi przychodami z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu dla klientów detalicznych.

Pozytywny wpływ wyżej opisanych czynników został częściowo zniwelowany przez 4% spadek przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim niższymi przychodami z usług głosowych, wynikającymi z pełnej implementacji regulacji Roam Like at Home, ze zmiany sposobu oferowania sprzętu dla klientów detalicznych, a także niższej liczby aktywacji prepaid w związku z obowiązkiem ich rejestracji. Efekt ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz rosnącymi przychodami z usług dostępu do mobilnego Internetu.

…koszty operacyjne mamy pod kontrolą

Koszty operacyjne (1) (mln PLN)

6 098
2016 (2)
6 233
2017
  • 1 Nie uwzględniają kosztów amortyzacji, utraty wartości i likwidacji.

  • 2 Konsolidacja wyników Grupy Aero2 (dawniej Grupy Midas) od 29 lutego 2016 roku.

W 2017 roku nasze koszty operacyjne, pomniejszone o koszty amortyzacji, utraty wartości i likwidacji, wyniosły 6,2 mld zł i pozostawały przede wszystkim pod wpływem wyższych kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich, wyższych kosztów dystrybucji, marketingu i utrzymania klienta oraz wyższych kosztów kontentu.

Wzrost kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich o 4% w ujęciu rocznym był efektem wzrostu kosztów interconnect – wskutek popularyzacji taryf umożliwiających wykonywanie nielimitowanych połączeń do innych sieci telekomunikacyjnych, jak również wyższych kosztów hurtowego zakupu ruchu w roamingu międzynarodowym (efekt regulacji Roam Like at Home). Jednocześnie czynnikiem, który obniżał dynamikę wzrostu tych kosztów było wyłączenie na konsolidacji kosztów hurtowego zakupu ruchu w ramach usługi dostępu do Internetu w związku z nabyciem Grupy Aero2 w lutym 2016 roku.

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta wzrosły o 8% r/r, m.in. w wyniku intensyfikacji działań marketingowych i ujęcia wyższych kosztów dystrybucji oraz wyższych kosztów obsługi i utrzymania klienta wynikających m.in. ze wzrostu stawek rozliczeniowych z powodu panującej na polskim rynku pracy presji na wzrost wynagrodzeń.

Wzrost kosztów kontentu o 4% r/r spowodowany był przede wszystkim wyższymi kosztami licencji programowych oraz produkcji własnej, co było związane odpowiednio z rosnącą popularnością pakietów programowych typu „premium” wśród klientów płatnej telewizji oraz wzbogaceniem oferty programowej. Wzrost ten został częściowo zniwelowany przez spadek kosztów licencji sportowych, które w 2016 roku obejmowały koszty licencji związanych z emisją rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2016.

…czego efektem jest wysoka, stabilna EBITDA

EBITDA (MLD PLN)

3 641
2016
3 617
2017

Dzięki stabilnym przychodom i kontroli kosztów operacyjnych w 2017 roku zysk EBITDA utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł ponad 3,6 mld zł. Warto podkreślić, że w 2017 roku utrzymaliśmy stabilny poziom EBITDA pomimo niekorzystnych czynników – z jednej strony silnego, negatywnego wpływu regulacji Roam Like at Home, a z drugiej strony – efektu wysokiej bazy w okresie porównawczym, który był związany z pozytywnym, jednorazowym zdarzeniem (transmitowane przez nas rozgrywki UEFA EURO 2016).

Płynność i zasoby kapitałowe

W 2017 roku wygenerowaliśmy silny strumień przepływów pieniężnych na poziomie blisko 1,7 mld zł.

Nasz dług netto na koniec 2017 roku wynosił ok. 10,5 mld zł w porównaniu do ok. 11,1 mld zł na koniec 2016 roku i był w całości denominowany w polskich złotych. Relacja długu netto do wyniku EBITDA obniżyła się do 2,91x na koniec 2017 roku w porównaniu do 3,06x na koniec 2016 roku.

Utrzymujemy zasoby środków pieniężnych w celu finansowania potrzeb związanych z naszą bieżącą działalnością. Naszym celem jest zapewnienie efektywnego kosztowo dostępu do różnych źródeł finansowania, w tym kredytów bankowych, obligacji i innych pożyczek.

Uważamy, że stan naszych własnych środków pieniężnych, środki generowane z bieżącej działalności oraz środki dostępne w ramach kredytów rewolwingowych powinny być wystarczające dla sfinansowania naszych przyszłych potrzeb związanych z bieżącą działalnością, rozwojem świadczonych przez nas usług, obsługą zadłużenia oraz realizacją większości założeń inwestycyjnych w obszarze działalności Grupy.

WRÓĆ Wróć do początku strony