[GRI 413-2]

Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie

Z uwagą wsłuchujemy się w pojawiające się w publicznym dyskursie głosy dotyczące rzekomej szkodliwości nadajników telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Dla każdej naszej stacji przed uruchomieniem zawsze uzyskujemy wymagane polskim prawem zezwolenia, również te określające normy w zakresie oddziaływania na otoczenie. Krajowe regulacje wciąż należą do jednych z najostrzejszych w Europie, a nasze anteny są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Na skutek zmian w 2016 roku dwóch rozporządzeń dotyczących pracy w polach elektromagnetycznych, zmianie uległa rekomendowana metoda pomiaru oddziaływania pół elektromagnetycznych. Obecna rekomendacja polega na obowiązku wykonania pomiarów w większej liczbie punktów pomiarowych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa dla ludzi przebywających w otoczeniu stacji bazowej.

W 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia w oświadczeniu „Electromagnetic Fields and Public Health: Mobile phones” wskazała, że badania wpływu telefonów komórkowych na zdrowie człowieka prowadzone są 20 lat. Nie ustalono na ich podstawie związku pomiędzy korzystaniem z telefonów komórkowych, a uszczerbkiem na zdrowiu. Tymczasem ryzyko związane z samymi stacjami bazowymi jest jeszcze mniejsze niż związane z użytkowaniem telefonów.

WRÓĆ Wróć do początku strony