Zużycie surowców

Wszędzie, gdzie to możliwe modernizujemy naszą infrastrukturę, a starsze rozwiązania zastępujemy nowoczesnymi, przyjaznymi dla przyrody rozwiązaniami. Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o środowisko oraz wygodę klientów uruchomiliśmy ekousługi. Użytkownicy wszystkich trzech usług z portfolio Grupy – telewizji, Internetu i telefonii komórkowej – mają możliwość otrzymywania faktur lub blankietów wpłat w formie elektronicznej. Dokumenty otrzymywane drogą elektroniczną to wygoda dla klientów, ochrona środowiska oraz oszczędności w firmowych wydatkach. Według danych na grudzień 2017 roku, elektroniczne faktury otrzymywało ponad 87% klientów Cyfrowego Polsatu oraz 94% klientów Polkomtelu.

[GRI 301-1]
Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3) / Nieodnawialne  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
Papier xero (tony) 20 32 13 65
Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3) / Nieodnawialne  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
Papier xero (tony) 30 51 14 95

Monitorujemy też wykorzystywane przez spółki naszej Grupy surowce i materiały. Dążymy do zminimalizowania ich liczby i masy, co przyniesie oszczędności oraz przełoży się na korzyść dla środowiska.

[GRI 301-1]
Lp. Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3)  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
1 Olej napędowy (m3) 419,4 174,7 293,7 887,8
2 Paliwo lotnicze (m3) 0 0 4,7 4,7
3 Zużycie pozostałych surowców nieodnawialnych i materiałów 0 9,5 82,9 92,4
Lp. Wykorzystane surowce/materiały według wagi (t,m3)  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
1 Olej napędowy (m3) 429,2 57,5 268,0 754,7
2 Paliwo lotnicze (m3) 0 0 9,5 9,5
3 Zużycie pozostałych surowców nieodnawialnych i materiałów 0 13,9 123,2 137,1
Lp. Miejsce odprowadzenia ścieków Objętość (w m3)  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
1 Do wód podziemnych 0 0 0 0
2 Do wód powierzchniowych
(do jezior, rzek, etc.)
0 0 0 0
3 Do przedsiębiorstw komunalnych 20 460 11 818 531 32 809
Suma całkowitej ilości ścieków  20 460 11 818 531 32 809
Lp. Miejsce odprowadzenia ścieków Objętość (w m3)  Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
1 Do wód podziemnych 0 0 0 0
2 Do wód powierzchniowych
(do jezior, rzek, etc.)
0 0 0 0
3 Do przedsiębiorstw komunalnych 20 863 11 293 527 32 683
Suma całkowitej ilości ścieków  20 863 11 293 527 32 683

Monitorujemy też wykorzystywane przez spółki naszej Grupy surowce i materiały. Dążymy do zminimalizowania ich liczby i masy, co przyniesie oszczędności oraz przełoży się na korzyść dla środowiska.

WRÓĆ Wróć do początku strony