Nasza kultura pracy

"Do naszej kancelarii dosyć często przychodzą e-maile z prośbą o przekazanie podziękowań do konkretnego konsultanta. Ale jeden list zapadł nam wszystkim szczególnie w pamięci. Ręcznie pisany, wysłany normalną pocztą. W treści nasza klientka – lat 93 – dziękowała konsultantce, że pomogła jej na dekoderze nagrać mecz Polska – Niemcy dla… jej 101-letniego męża. Obiecała, że mu go odtworzy dopiero wtedy, jak już będzie znał wynik – żeby się nie denerwował w czasie transmisji. Na szczęście to był TEN mecz, w którym wygraliśmy 2:0."

Patryk, kancelaria Cyfrowego Polsatu

W Grupie Cyfrowy Polsat, tak silnie związanej z nowoczesnymi technologiami, zdajemy sobie sprawę, jak cenne jest doświadczenie pracowników. Tylko wysoko wykwalifikowana kadra jest w stanie zapewnić najwyższą jakość naszych usług. Pracują u nas eksperci o unikalnych specjalizacjach m.in. mistrzowie sztuki operatorskiej czy organizacji zaawansowanych produkcji telewizyjnych (w przypadku Telewizji Polsat), najwyższej klasy fachowcy IT czy eksperci w dziedzinie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (w przypadku Polkomtelu) albo praktycy rynku wideo online, asy designu czy zawodowi konstruktorzy (w przypadku Cyfrowego Polsatu). Ponad 60% pracowników posiada wyższe wykształcenie. Najlepszym potwierdzeniem silnej identyfikacji oraz satysfakcji z pracy jest wieloletni staż, który na koniec 2017 roku wynosił w Grupie średnio ok. 9 lat. Ponadto aż 9% pracowników Grupy pracuje w niej co najmniej przez 20 lat. Wskaźnik fluktuacji na poziomie Grupy kształtuje się na poziomie ok. 9%, najmniejszą fluktuacją może się pochwalić TV Polsat.

Wskaźnik fluktuacji1
[GRI 401-1]
  TV Polsat Polkomtel Cyfrowy Polsat
Kobiety 1,2% 5,6% 5,6%
Mężczyźni 1,2% 5,7% 10,4%
Ogółem 2,4% 11,3% 16,0%
  TV Polsat Polkomtel Cyfrowy Polsat
Kobiety 1,0% 5,2% 5,8%
Mężczyźni 2,1% 4,7% 5,7%
Ogółem 3,1% 9,9% 11,5%
  • 1 po wyeliminowaniu migracji pracowników między spółkami Grupy Kapitałowej

Nie wyróżniamy żadnej ze spółek w Grupie i zapewniamy porównywalne warunki pracy w każdej z nich. W 2017 roku wdrożyliśmy Politykę Personalną Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat. Dokument ten został oparty na rozwiązaniach doskonale funkcjonujących już w Polkomtelu, Cyfrowym Polsacie oraz Telewizji Polsat i posłużył ujednoliceniu rozumienia zasad zarządzania personelem zgodnie z wartościami przyjętymi przez Grupę. Głównym celem Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat jest budowanie atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Wiemy, że nasz sukces jest efektem wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników, którzy stanowią nadrzędny kapitał Grupy Cyfrowy Polsat.

W 2016 roku wdrożyliśmy w większości spółek Grupy wspólny system obsługi kadrowo-płacowej. To pozwoliło na uspójnienie procedur, procesów i danych w ramach całej organizacji, a dodatkowo stworzyło możliwości lepszego wykorzystania kompetencji pracowników w dowolnych spółkach Grupy. Menedżerowie uzyskali również lepsze narzędzia planowania czasu pracy załogi.

W Grupie Cyfrowy Polsat najważniejsze są kompetencje. Przy ocenie naszych pracowników nikogo nie dyskryminujemy ze względu na wiek czy płeć. Kierujemy się Polityką różnorodności i poszanowania praw człowieka Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat.

Przeciwdziałamy jakimkolwiek przejawom mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy. W Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie powołaliśmy wewnętrzną komisję antymobbingową w oparciu o właściwe procedury. Na bieżąco zapewniamy również szkolenia dla pracowników w tym zakresie. W Telewizji Polsat kwestie postępowania w przypadku działań noszących znamię mobbingu opisane zostały w Procedurze antymobbingowej stanowiącej wewnętrzny dokument firmy. W Grupie Polsat obowiązuje także Kodeks Etyki, będący spisem wytycznych regulujących kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania. Publikacja jest przewodnikiem w rozwiązywaniu dylematów o charakterze etycznym, z którymi pracownicy mogą się spotkać w trakcie codziennej pracy.

Jak wynagradzamy naszych pracowników?

Nie szukamy oszczędności na formalnych aspektach zatrudnienia – umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia w Grupie, jednak w zależności od specyfiki działania poszczególnych Spółek Grupy i/lub oczekiwań naszych współpracowników stosujemy również inne formy zatrudnienia.

Oferujemy pracownikom godziwe wynagrodzenia uzależnione od rodzaju wykonywanych obowiązków, obszaru odpowiedzialności i złożoności wykonywanych zadań. Graniczne poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach określa Regulamin Wynagradzania. Minimalne wynagrodzenie oferowane przez Grupę jest zgodne z przepisami prawa polskiego. Wraz ze specjalizacją i zajmowanymi stanowiskami wynagrodzenia rosną.
Wraz z wynagrodzeniem finansowym każdemu pracownikowi Grupy oferujemy szereg benefitów. Chcemy, aby były one nie tylko motywacją i zachętą, ale również wyrazem podziękowania za codzienną pracę. Jednocześnie część benefitów stanowi wsparcie w osiągnięciu równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

Wybrane benefity dostępne dla pracowników Grupy Cyfrowy Polsat [GRI 401-2]
Abonamentowa opieka medyczna

Dbamy o zdrowie naszych pracowników i chcemy, aby mieli łatwy dostęp do opieki medycznej. Wszyscy etatowi pracownicy Grupy objęci są bezpłatną prywatną opieką medyczną. Dodatkowo, mają również możliwość wykupienia po preferencyjnych stawkach abonamentu medycznego dla swojej rodziny, a pracownicy Telewizji Polsat także kontynuacji opieki medycznej po rozwiązaniu stosunku pracy na preferencyjnych warunkach.

Program sportowy

Oferujemy pracownikom możliwość przystąpienia do programu sportowo-rekreacyjnego realizowanego przez naszego partnera, który oferuje dostęp do obiektów sportowych na terenie całego kraju. Każdy pracownik ma możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu dla siebie i osób bliskich.

Promocje pracownicze

Każdy pracownik Grupy Cyfrowy Polsat może korzystać z programu Promocji pracowniczych – ma możliwości zakupu zestawu do oglądania telewizji cyfrowej, Internetu LTE oraz telefonii komórkowej w sieci Plus ze specjalnymi rabatami. W ramach ofert dedykowanych gospodarstwom domowym pracownicy mogą też skorzystać z promocji na zakup prądu po preferencyjnych cenach.

Ubezpieczenia

Pracownicy Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu mogą skorzystać z unikatowej oferty ubezpieczeń gwarantowanych przez jednego z największych ubezpieczycieli na polskim rynku. Specjalnie przygotowane zniżki na polisy ubezpieczeniowe mieszkania/domu, podróżne i komunikacyjne gwarantują atrakcyjne ceny ubezpieczeń.
Grupa Cyfrowy Polsat oferuje również możliwość przystąpienia do programu dobrowolnego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez naszych partnerów ubezpieczeniowych.
Jednocześnie każdy pracownik Grupy Cyfrowy Polsat jest ubezpieczony na wypadek nieszczęśliwego wypadku w czasie pracy i delegacji.

Oferty specjalne teatrów

Nasi pracownicy mają także szansę skorzystać ze specjalnej oferty kulturalnej. Wybrane teatry w Warszawie cyklicznie zapraszają na wybrane spektakle w ofercie specjalnej (możliwość zakupu biletów w atrakcyjnych cenach).

Jednym z elementów naszej polityki socjalnej jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Środki ZFŚS są przeznaczane na: i) udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe (atrakcyjne oprocentowanie – 2%); ii) udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej w wypadkach losowych (utrata zdrowia lub życia, ciężka sytuacja rodzinna, materialna itp.), iii) dofinansowanie różnych form wypoczynku, iv) dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (imprezy sportowe, turystyczne, integracyjne, kulturalne itp.). W 2016 roku jeden z pracowników Grupy zachorował na udar. Zapomoga, którą otrzymał z Funduszu, pozwoliła m.in. pokryć koszty rehabilitacji i zakup leków. W efekcie – mimo początkowo nienajlepszych rokowań – pracownik mógł wrócić do pracy.

Stałym punktem w kalendarzu Grupy Cyfrowy Polsat są spotkania integracyjne, m.in. Piknik Rodzinny i okolicznościowe wydarzenia. Wszystkie spotkania integracyjne staramy się połączyć z działaniami edukacyjnymi – korzystając ze współpracy Grupy z WOPR, MOPR, GOPR oraz TOPR, uczymy naszych pracowników bezpiecznych zachowań w górach i nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

"To, ile wysiłku wkładane jest w piknik, żeby podobał się dzieciom to naprawdę jest niesamowite. Praktycznie od zera powstaje wesołe miasteczko, a czasu po prostu nie starcza, żeby dzieciaki mogły choć raz zaliczyć każdą atrakcję. Bardzo się cieszę, że ktoś o tym pomyślał."

Katarzyna, Cyfrowy Polsat, mama 8-letniego Kuby i 10-letniej Zosi

Tradycyjnie największą tego typu imprezą jest Rodzinny Piknik. W 2017 roku wydarzenie odbyło się po raz czwarty, a uczestniczyło w nim 4,5 tys. osób (pracowników Grupy z rodzinami). Na miejscu każdy znalazł coś dla siebie – dla dzieci nie zabrakło gier i zabaw wspierających sprawność fizyczną i stymulujących kreatywność. Dla dorosłych przygotowane atrakcje gwarantowały sporą dawkę adrenaliny. Imprezę poprowadził doskonale wszystkim znany Krzysztof Ibisz, a na scenie zawitały liczne gwiazdy Telewizji Polsat, m.in. Tomasz Barański, Nina Tyrka i Przemek Mistrzak.

O dobrą zabawę w wybranych strefach tematycznych zadbali nasi partnerzy – nadawcy kanałów tematycznych z portfolio Cyfrowego Polsatu, m.in. AXN, Cartoon Network, E!Entertainment, Eleven Sports, History, National Geographic, Nickelodeon, Polsat Viasat Explore, Golf Channel Polska, FOX Comedy, CBS Reality.

Oprócz wspólnych zabaw, wspieramy integrację pracowników poprzez sport. W każdej spółce naszej Grupy funkcjonują pracownicze drużyny sportowe – m.in. wspólnie biegamy, gramy w siatkówkę i piłkę nożną oraz jeździmy na nartach.

Polsat News od lat aktywnie wspiera masowe ogólnopolskie imprezy biegowe, zarówno poprzez relacje na antenie stacji, jak i poprzez czynny udział w biegach. W czerwcu 2017 roku drużyna „Polsat Biega” – składająca się z pracowników TV Polsat, Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu – wystartowała w II Biegu Konstancińskim im. Piotra Nurowskiego. 16 zawodników „Polsat Biega” zmierzyło się z 10-kilometrowym dystansem. Stacja Polsat News objęła zawody patronatem medialnym, natomiast partnerem strategicznym został Plus.

Podczas imprezy, wraz z naszym partnerem firmą Samsung, współorganizowaliśmy również strefę technologii, w której zarówno dorośli jak i dzieci mogli zgłębiać tajniki telekomunikacyjnych nowinek technologicznych, wziąć udział w grach i zabawach ruchowych, łamigłówkach umysłowych oraz rozwijać zdolności plastyczne i manualne m.in. przy tworzeniu latawców. Dzięki zaangażowaniu sponsorskiemu organizatorzy wydarzenia odnotowali wzrost liczby biegaczy – z 800 w roku 2016 do – prawie 1000 w 2017.

WRÓĆ Wróć do początku strony