Odpady i recykling

Ze względu na technologiczny charakter prowadzonej przez nas działalności ważnym obszarem naszego zaangażowania są elektrośmieci. W Cyfrowym Polsacie oraz Polkomtelu – firmach, które każdego roku wprowadzają poprzez swoją ofertę na rynek dużą liczbę dekoderów, telefonów, modemów, anten i innych urządzeń, staramy się, aby jak najwięcej zużytego sprzętu trafiło do recyklingu. To nie tylko sposób na redukcję śmieci, ale przede wszystkim metoda na zmniejszenie negatywnego oddziaływania środowiskowego starych urządzeń. Przy okazji zaś recykling pozwala na odzyskanie dla przemysłu wielu cennych i rzadkich metali.

Wg wyliczeń firmy GoRepair w przeciętnym smartfonie znajduje się m.in. 8,75 g miedzi, 8,31 g kobaltu oraz 0,25 g srebra. W telefonie jest również złoto – 0,024 g, co oznacza, że gram złotego kruszcu można uzyskać z recyklingu z 45 urządzeń. Średnia wartość wszystkich pierwiastków zawartych w jednym aparacie wynosi aż 8 złotych.

 Lp. Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania  odpady inne niż niebezpieczne
 Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
 1  Recykling  551,7  0  9,5  561,2
 2  Odzysk (w tym odzysk energii)  0  0  0  0
 3  Inne  0  11,0  0  11,0
 SUMA  551,7  11,0  9,5  572,2
 Lp. Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania  odpady inne niż niebezpieczne
 Cyfrowy Polsat  Polkomtel  TV Polsat  SUMA
 1  Recykling  616,6  0  4,3  620,9
 2  Odzysk (w tym odzysk energii)  0  0  0  0
 3  Inne  0  78,8  0  78,8 
 SUMA  616,6    78,8   4,3   699,7

Polkomtel od lat systematycznie zachęca swoich klientów do zachowania postawy proekologicznej. W stacjonarnych punktach sprzedaży każdy może oddać zużyty sprzęt (telefony, akcesoria, itd.), który zostanie później bezpłatnie poddany recyklingowi. Dostępne są również specjalne pojemniki przeznaczone na zużyte akcesoria. W sumie w 2017 roku do recyklingu przekazaliśmy ponad 11,9 ton zużytego sprzętu elektronicznego.

Naszym strategicznym klientom – dużym firmom na stałe współpracującym z Polkomtelem – oferujemy pomoc w utylizacji sprzętów elektronicznych. Na prośbę klientów organizujemy zarówno sam proces przekazania sprzętu do właściwej firmy recyklingowej, jak również monitorujemy rozliczenie procesu utylizacji.

Ustawowe obowiązki recyklingu, odzysku oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych Polkomtel realizuje dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami odzysku. W 2017 roku Polkomtel wprowadził na rynek 450 ton opakowań i innych odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z czego organizacje odzysku odzyskały 22,5 tony, zaś zrecyklingowanych zostało 7,3 tony.

W Cyfrowym Polsacie stale współpracujemy z firmami odbierającymi i przetwarzającymi wszystkie rodzaje odpadów powstających w przedsiębiorstwie. W 2017 roku Cyfrowy Polsat przekazał do wyspecjalizowanych zakładów recyclingowych prawie 617 ton odpadów (552 tony w 2016 r.), z czego ponad połowę stanowiły elektroodpady, a odpady opakowaniowe – blisko 35% (40% w 2016 r.).

DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE W CYFROWYM POLSACIE
  • Wszystkie elektroodpady wytwarzane przez pracowników serwisujących urządzenia klientów oraz wewnętrzny sprzęt przeznaczony do likwidacji przekazujemy do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. W 2017 roku do wyspecjalizowanych zakładów Cyfrowy Polsat przekazał ponad 375 ton odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych i 300 ton w 2016 r.

    „Ekologiczny” jest również każdy przekazywany klientom dekoder Cyfrowego Polsatu – jego specyfikacja jest zawsze zgodna z obowiązującymi normami, a zużycie prądu w trybie czuwania jest mniejsze niż 1W. Dbamy także o ich wtórny obieg – sprzęt jest użyczany klientom na określony czas, a po zwrocie i odświeżeniu z powrotem trafia na rynek.

  • Dokumenty, które przeznaczone są do utylizacji niszczone są w specjalnej niszczarce przemysłowej. Niszczarka rozdrabnia materiał wg normy DIN w III stopniu tajności, a urobek sukcesywnie przekazywany jest jako odpad papierowy do recyklingu firmie związanej umową z Cyfrowym Polsatem.

  • Nasze odpady – makulaturę, tworzywa sztuczne oraz styropian – starannie segregujemy. W siedzibie spółki na stałe ustawionych jest pięć dużych i wyraźnie oznakowanych kontenerów do ich zbiórki, a dodatkowo zakupiliśmy sprzęt umożliwiający prasowanie tektury – to umożliwia bardziej ekonomiczny załadunek i rzadsze opróżnianie kontenera z makulaturą. Podjęte działania pozwoliły nam przekazać w 2017 roku do recyklingu ponad 212 ton tektury i papieru oraz 6 ton folii i styropianu. Rok wcześniej do recyklingu przekazaliśmy blisko 200 ton tektury i papieru oraz 11,5 tony folii i styropianu.

Ze względu na profil działalności Telewizji Polsat ekologia związana jest przede wszystkim z troską o prawidłową i jak najbardziej wydajną utylizację odpadów. Wszystkie przekazywane są wyspecjalizowanym firmom i przetwarzane poza siedzibą spółki.

W 2017 roku do recyklingu Telewizja Polsat przekazała:
  • 150 kg tonerów,
  • 3 427 kg nośników danych,
  • 1 246 kg elektroniki,
  • 750 kg papieru.
EKO-DEKODERY Z INTERPHONE SERVICE

Nasza fabryka dekoderów InterPhone Service to nowoczesny park maszynowy i wyjątkowi, profesjonalni pracownicy na wszystkich stanowiskach. Przez blisko 11 lat istnienia fabryki taśmę produkcyjną opuściło około 8,1 mln dekoderów, m.in. model EVOBOX PVR, który zajął pierwsze miejsce w konkursie SAT Kurier Awards 2016 w kategorii dekoderów dedykowanych. Urządzenie wyróżnia jego wielofunkcyjność. EVOBOX to nie jest tylko dekoder satelitarny, ale również urządzenie umożliwiające odtwarzanie zdjęć z wakacji, korzystanie z radia internetowego czy serwisów wideo online.

Lokalizacja fabryki – na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC – gwarantuje, że nie oddziałujemy na cenne przyrodniczo obszary. Chcemy, aby również po opuszczeniu naszego zakładu produkowany przez niego sprzęt w jak najmniejszym stopniu wpływał na przyrodę. Dlatego dążymy do pakowania wszystkich produkowanych urządzeń w opakowania pochodzące z recyklingu. Dodatkowo w trosce o efektywność organizacyjną, koszty, jak i kwestie związane z ochroną środowiska, dbamy o optymalny załadunek samochodów dostawczych transportujących do sieci sprzedaży sprzęt jak i inne materiały, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

WRÓĆ Wróć do początku strony