Zawsze odpowiedzialnie

Wierzymy, że podstawą działania powinien być dialog. Chcemy nie tylko poznawać opinie na nasz temat, ale również aktywnie wyjaśniać podejmowane przez nas decyzje i prezentować stanowisko. Dlatego angażujemy w naszych działaniach interesariuszy, prowadząc wymianę opinii na wielu poziomach.
[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43]

Jak angażujemy naszych interesariuszy?

 • klienci
 • pracownicy (pracownicy i ich rodziny)
 • regulatorzy i instytucje państwowe
 • dostawcy
 • organizacje społeczne
 • akcjonariusze i inwestorzy, analitycy, instytucje finansujące
 • konkurencja
 • partnerzy biznesowi
Grupa interesariuszy Niektóre podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy (np. ankiety, badania satysfakcji, sesje dialogowe, etc.) Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
Akcjonariusze i inwestorzy, analitycy, instytucje finansowe
 • uczestnicy rynku kapitałowego
 • analitycy biur maklerskich
 • akcjonariusze
 • obligatariusze
 • inwestorzy instytucjonalni i indywidualni
 • agencje ratingowe
 • raporty finansowe
 • bieżące komunikaty
 • korporacyjna strona internetowa
 • spotkania indywidualne
 • konferencje i telekonferencje
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy
 • badania akcjonariatu
  – perception study
Zgodnie z wymogami wynikającymi z obecności Spółki na GPW:

 • sprawozdawczość finansowa raz na kwartał
 • bieżąca komunikacja
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy co najmniej raz w roku
 • dialog i spotkania zależnie od potrzeb
 • sytuacja ekonomiczna grupy i polityka finansowa
 • strategia i rozwój
 • otoczenie konkurencyjne
 • szanse i ryzyka działalności
 • wartość spółki
 • transparentność działania
Klienci
 • osoby fizyczne i firmy
 • abonenci usług płatnej TV i telekomunikacyjnych
 • widzowie
 • użytkownicy IPLI
 • strona internetowa (ankiety)
 • punkty obsługi oraz infolinia (dialog, ankiety)
 • badania opinii i satysfakcji, w tym User Experience i NPS
Na bieżąco – działania ciągłe, badania opinii – według potrzeb, a badania satysfakcji NPS – minimum 1 raz w roku.  Badane obszary:

 • ogólna satysfakcja klienta z operatora, skłonność do rekomendacji marki, trwałość relacji, skłonność do ponownego wyboru operatora oraz satysfakcji.
  Obszary:
  – oferta
  – punkty obsługi
  – telemarketing
  – call center
  – strona www
  – internetowe centra obsługi
  – korzyści finansowe
  – faktura
 Pracownicy
 • pracownicy i ich rodziny
 • badania satysfakcji i ocena okresowa
 • szkolenia i rozwój
 • intranet
 • imprezy integracyjne
 • programy benefitowe
 • programy wolontariatu
Bieżąca i cykliczna komunikacja
 • stabilność i atrakcyjność zatrudnienia
 • prorodzinna polityka kadrowa
 • przyjazne miejsce pracy
 • możliwości rozwoju
Regulatorzy i instytucje państwowe
 • KRRiT, UKE, UOKiK
 • GIODO
 • GIOŚ, instytucje samorządowe
 • GUS, KNF, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Rada Ministrów
 • Sejm i Senat
 • Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
 • BEREC
 • Rada Mediów Narodowych
 • Rada ds. Cyfryzacji
 • konsultacje społeczne
 • spełnianie obowiązków informacyjnych
 • spotkania bezpośrednie
 • wspólne inicjatywy i działania
 • udział w konferencjach branżowych
 • bieżąca komunikacja wynikająca z obowiązków informacyjnych
 • zależnie od potrzeb
 • wpływ na gospodarkę krajową
 • rozwój rynku
 • dostępność usług
 • działalność zgodnie z normami i prawem
 Dostawcy
 • dostawcy treści, w tym stacje TV i producenci
 • dostawcy urządzeń końcowych
 • dostawcy podzespołów do produkcji własnych urządzeń końcowych
 • dostawcy elementów sieciowych i innej infrastruktury
 • dostawcy usług
 • relacje bezpośrednie
 • kontrakty
 • współpraca w ramach organizacji branżowych
 • spotkania integracyjne
 • konferencje branżowe i warsztaty
W zależności od potrzeb – na bieżąco i cyklicznie
 • warunki współpracy
 • transparentne zasady przetargów i współpracy
 • dobre, długoterminowe relacje
 • współpraca w ramach inicjatyw branżowych
 Organizacje społeczne
 • fundacje
 • organizacje społeczne i środowiskowe
 • instytucje kultury
 • partnerstwa i wspólne inicjatywy
 • wolontariat pracowniczy
 • sponsoring
 • dialog bezpośredni (organizacje środowiskowe)
 • raporty naukowe
 • debaty
W zależności od potrzeb interesariuszy i możliwości Grupy
 • otwartość na dialog
 • wsparcie finansowe i zaangażowanie ludzkie
 • zrozumienie wartości, jakimi kieruje się spółka
 Konkurencja
 • współpraca w ramach organizacji branżowych
 • konferencje branżowe, debaty i warsztaty
 • wspólne inicjatywy (np. raporty o stanie rynku)
Komunikacja bieżąca uzależniona od sytuacji rynkowej
 • rozwój rynku
 • właściwa regulacja rynku
 • standardy
Partnerzy biznesowi
 • dystrybutorzy
 • reklamodawcy i pośrednicy reklamowi
 • instytucje naukowe
 • organizacje branżowe i izby handlowe
 • związki sportowe
 • kanały komunikacji bezpośredniej (np. strona internetowa dla dystrybutorów)
 • bieżące i cykliczne spotkania
 • kontrakty
 • kodeksy dobrych praktyk i samoregulacje
 • konferencje i warsztaty
 • raporty i sprawozdawczość
 • pełnienie funkcji we władzach organizacji i izb branżowych
 • aktywne zaangażowanie we wspólne projekty i działania (np. w ramach Izb, konsultacje i stanowiska)
 • komunikacja zależna od potrzeb interesariuszy
 • działania proaktywne uzależnione są od sytuacji rynkowej
 • zaangażowanie Grupy w kształtowanie rynku
 • rozwiązywanie problemów rynku i promowanie innowacyjności
 • transparentność działań
 • przestrzeganie norm i zasad
 • otwartość na dialog
[GRI 102-44]

W listopadzie 2016 roku zorganizowaliśmy wspólną sesję dialogową z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat. Z radością przyjęliśmy opinie o postrzeganiu naszego przedsiębiorstwa jako lidera kreującego wysokie standardy na rynku. Doceniono także wysoką jakość dostarczanych produktów i usług, zaangażowanie we współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa oraz polski kapitał Grupy.

Wśród oczekiwań dotyczących naszych społecznie odpowiedzialnych działań dominowały:

 • strategiczne podejście do biznesowej odpowiedzialności
 • działania związane z budową odpowiedzialnego przekazu
 • przejrzysta i szczegółowa komunikacja dot. zaangażowania społecznego firmy
 • monitoring wpływu środowiskowego
[GRI 102-12, GRI 102-13]

Oprócz kontaktów bezpośrednich z interesariuszami, kształtujemy swoje otoczenie rynkowe również poprzez działalność w stowarzyszeniach branżowych. Należymy m.in. do:

 • Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
 • IAB Polska
 • Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ
 • Polskich Badań Internetu
 • Rady Reklamy
 • Stowarzyszenia Kreatywna Polska
 • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Wyróżniają nas nagrody

Cieszymy się, że nasze starania zostają zauważone również przez niezależnych ekspertów. Traktujemy je jako potwierdzenie jakości wykonywanej przez nas na co dzień pracy, również w obszarze odpowiedzialności społecznej. W latach 2016-2017 zostaliśmy wyróżnieni wieloma nagrodami, m.in.:

Transparentność i relacje inwestorskie
CEE Capital Markets Awards 2016-2017
 • dwie statuetki w III edycji konkursu w kategoriach: „Najlepsza spółka roku – Polska” oraz „Najlepszy departament IR w spółce giełdowej – Polska”,
 • statuetka w II edycji konkursu w kategorii „Najlepszy departament IR w spółce giełdowej” w Polsce za wkład w rozwój rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Transparentna Spółka Roku 2016

Cyfrowy Polsat wśród 20 laureatów rankingu Instytutu Rachunkowości i Podatków oraz Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET „Transparentna Spółka Roku 2016”. Laureatów wyłoniono spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na GPW w ramach trzech głównych indeksów giełdowych (WIG20, mWIG40, sWIG80).

Giełdowa Spółka Roku 2016

2. miejsce dla Cyfrowego Polsatu w rankingu dziennika gospodarczego Puls Biznesu w kategorii „Relacje z inwestorami”. Jest to już szósta nagroda w historii tego rankingu.

Nagroda za relacje inwestorskie

2. miejsce dla Cyfrowego Polsatu w III edycji badania relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, przygotowanego w 2017 r. przez Gazetę Giełdy i Inwestorów PARKIET oraz Izbę Domów Maklerskich.

Kapitał i prestiż
Honorowa Perła Polskiej Gospodarki 2017

Honorowa Perła Polskiej Gospodarki dla Cyfrowego Polsatu w XV edycji rankingu organizowanego przez redakcję magazynu Polish Market przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Honorowa Perła przyznawana jest wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.

Ranking miesięcznika Forbes 2016

1. miejsce dla Cyfrowego Polsatu w rankingu miesięcznika Forbes „Lista 100 Największych Polskich Firm Prywatnych”. Ranking polskiej edycji magazynu pokazuje realną wartość przedsiębiorstw, które zostały zbudowane wyłącznie z polskiego kapitału i przez polskich biznesmenów.

Orzeł Rzeczpospolitej

Orzeł Rzeczpospolitej w 2016 r. dla Cyfrowego Polsatu w kategorii „Najlepsza firma usługowa i infrastrukturalna”. Prestiżowa nagroda dziennika Rzeczpospolita przyznawana wyróżnianym firmom z tzw. Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw.

Jakość usług i dekoderów
Polsat Media Biurem Reklamy Telewizyjnej 2017 r.

W corocznym badaniu przeprowadzonym przez redakcję Media i Marketing Polska Polsat Media zostało najwyżej ocenionym biurem reklamy spośród wszystkich biur reklamy telewizyjnej działających na polskim rynku. W zastosowanej skali, gdzie 5 jest oceną maksymalną, ogólny wynik Polsat Media wyniósł 4,41 – to nasz najlepszy wynik od 2004 roku. W badaniu przeprowadzonym przez Kantar MillwardBrown respondenci podkreślali, że Polsat Media szybko i wyczerpująco odpowiada na brief, a przede wszystkim budzi zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa. Ma opinię solidnego partnera, którego oferta jest dokładnie dopasowana do oczekiwań i potrzeb klientów.

SAT Kurier Awards 2016

1. miejsce dla dekodera EVOBOX PVR w kategorii „Najlepszy dekoder dedykowany” oraz 1. miejsce dla telewizji internetowej IPLA w kategorii „Najlepsza usługa” przyznane podczas gali SAT Kurier Awards 2016 towarzyszącej targom SAT KRAK 2016.

IBC 2016 Awards

Oprogramowanie dekodera EVOBOX PVR na targach IBC 2016 zdobyło prestiżową nagrodę w kategorii „Najlepsza Interaktywna Aplikacja lub Technologia” oraz zostało uznane za innowacyjny produkt na IBC Best of Show Awards.

Złoty Medal – Wybór Konsumentów

„Złoty Medal – Wybór Konsumentów” dla dekodera EVOBOX PVR, najnowocześniejszego i najbardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu satelitarnego Cyfrowego Polsatu, w konkursie na najlepszy produkt Międzynarodowych Targów Poznańskich MEDIA EXPO 2016.

Osobowość
Manager Award 2016

Nagroda Manager Award 2016 dla Mariana Kmity, dyrektora ds. sportu w Telewizji Polsat, przyznana przez magazyn Manager za dawanie najlepszego przykładu innym przedsiębiorcom, jak efektywnie zarządzać i kreować swoje środowisko pracy w oparciu o najwyższe standardy.

Neptuny 2016

Prestiżowa statuetka Neptuna 2016 dla Agnieszki Odorowicz, Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu, za zasługi dla polskiego filmu oraz polskiej kultury. Statuetka Neptuna honoruje polskich i zagranicznych twórców, którzy swoją artystyczną działalnością pozostawiają trwały ślad w historii i kulturze Gdańska oraz których działalność promuje wartości mające w Gdańsku znaczenie szczególne.

WRÓĆ Wróć do początku strony